Strona główna
Bończa
Drogosław
Ślepowron
Trzaska
Krótka historia Mazowsza
Gniazda rodowe
Gdzie mieszkamy
O mnie
Rejestracja
Kontakt
Polecam
Forum
Księga gości
DROGOSŁAW


Drogosław (Drogosławiec, Drogosławic).
W polu czerwonym na barku srebrnej połutoczenicy takaż rogacina opierzona w słup (czyli na barku półpierścienia srebrnego strzała srebrna pionowo). W klejnocie 5 strusich piór.

Legenda herbowa:
Herb za Kazimierza Wielkiego do Polski ze Śląska został przyniesiony. Legenda wiąże herb z opowieścią o tym jak protoplasta rodu rozerwał pierścień okrążenia.

Jest wielce prawdopodobne, że herb ten przypisano Truszkowskim w wyniku błędów za czasów Heroldii Królestwa Polskiego. W średniowieczu istniał ród Truszków na Śląsku i w Prusach któremu przypisuje się ten herb. Na Mazowszu wg JMP Łukasza Lubicz Łapińskiego, wybitnego badacza historii szlachty mazowieckiej i podlaskiej, konsultanta genealogicznego Związku Szlachty Polskiej, herb ten nie występował.

Ludzie, którzy nie szanują przodków swoich,
zapominają o nich i o tradycji swojej,
z góry skazują siebie na taki sam los.